CILVĒKJAUDA

#6: Lai jebkura krīze tevi attīsta un neizārda to, kas tev dzīvē svarīgs. Pretterorisma vienības OMEGA ilggadējais komandieris (laikā 1995.-2011.) JURIS GRABOVSKIS.

February 24, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 6
CILVĒKJAUDA
#6: Lai jebkura krīze tevi attīsta un neizārda to, kas tev dzīvē svarīgs. Pretterorisma vienības OMEGA ilggadējais komandieris (laikā 1995.-2011.) JURIS GRABOVSKIS.
Chapters
00:03:12
Ko uzskata par krīzes situācijām
00:06:34
Kas ir raksturīgs cilvēka uzvedībā krīzes situācijā un kāpēc krīze ir bīstama
00:11:48
Lielākais izaicinājums, atrodoties krīzes situācija
00:14:11
Svarīgākais jautājums, ko uzdot sev brīdī, kad iestājusies krīze
00:15:11
Kā vislabāk sagatavoties krīzei
00:18:28
Kas “ieprogrammē” nepareizu rīcību briesmu situācijās
00:24:40
Kas palīdz izvairīties no kļūdām, kas sastrādātas emociju iespaidā
00:26:40
Posttraumatiskais sindroms – kā to atpazīt un ko ar to iesākt
00:29:00
Ko iesākt, ja tuviniekam ir posttraumatiskais sindroms
00:32:40
Pieeja, kas palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem, kas radušies pēc briesmu situācijām un ne tikai
00:40:37
Kā lieli pārdzīvojumi var ietekmēt cilvēka veselību
00:46:40
Principi, kas palīdz dzīvot labāk
00:49:30
Ko ņemt vērā, ja jāsaskaras ar viltīgiem pretiniekiem
00:54:40
Kā komanda var palīdzēt saglabāt mieru un skaidru galvu bīstamās situācijās
00:56:30
Ko darīt un ko nedarīt ar emocijām, kuras neļauj racionāli rīkoties
01:01:05
Kāpēc ir vērts izglītoties par rīcību sarežģītās un bīstamās situācijās
CILVĒKJAUDA
#6: Lai jebkura krīze tevi attīsta un neizārda to, kas tev dzīvē svarīgs. Pretterorisma vienības OMEGA ilggadējais komandieris (laikā 1995.-2011.) JURIS GRABOVSKIS.
Feb 24, 2020 Season 1 Episode 6
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Juris Grabovskis par krīzēm zina daudz. Viņa zināšanas palīdz visdažādākajās krīzes situācijās, kas mūs var apdraudēt ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, psiholoģiski, finansiāli. Mēs varam sevi un savus mīļos pasargāt ar tām zināšanām, par kurām Juris Grabovskis sarunā stāstīja: 

  1. kas ar cilvēku notiek krīzes laikā; 
  2. ko krīzes laikā nedrīkst darīt; 
  3. kā pasargāt sevi no nevajadzīgiem zaudējumiem un nepatikšanām; 
  4. kā nepieļaut, ka krīze izārda to, kas tev dzīvē ir vissvarīgākais;
  5. kā palīdzēt sev vai cilvēkam, kurš cieš sekas no kādas agrākas krīzes un pats to nezina.

Ja vēlies vairāk uzzināt par apmācībām Jura Grabovska un viņa kolēģu vadībā, tad sazinies ar Baltijas drošības skolu: https://www.bds93.lv/contacts.html
Tās ir apmācības ar ieguvumu, kas atmaksāsies visas atlikušās dzīves garumā.

Show Notes Chapter Markers

Juris Grabovskis par krīzēm zina daudz. Viņa zināšanas palīdz visdažādākajās krīzes situācijās, kas mūs var apdraudēt ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, psiholoģiski, finansiāli. Mēs varam sevi un savus mīļos pasargāt ar tām zināšanām, par kurām Juris Grabovskis sarunā stāstīja: 

  1. kas ar cilvēku notiek krīzes laikā; 
  2. ko krīzes laikā nedrīkst darīt; 
  3. kā pasargāt sevi no nevajadzīgiem zaudējumiem un nepatikšanām; 
  4. kā nepieļaut, ka krīze izārda to, kas tev dzīvē ir vissvarīgākais;
  5. kā palīdzēt sev vai cilvēkam, kurš cieš sekas no kādas agrākas krīzes un pats to nezina.

Ja vēlies vairāk uzzināt par apmācībām Jura Grabovska un viņa kolēģu vadībā, tad sazinies ar Baltijas drošības skolu: https://www.bds93.lv/contacts.html
Tās ir apmācības ar ieguvumu, kas atmaksāsies visas atlikušās dzīves garumā.

Ko uzskata par krīzes situācijām
Kas ir raksturīgs cilvēka uzvedībā krīzes situācijā un kāpēc krīze ir bīstama
Lielākais izaicinājums, atrodoties krīzes situācija
Svarīgākais jautājums, ko uzdot sev brīdī, kad iestājusies krīze
Kā vislabāk sagatavoties krīzei
Kas “ieprogrammē” nepareizu rīcību briesmu situācijās
Kas palīdz izvairīties no kļūdām, kas sastrādātas emociju iespaidā
Posttraumatiskais sindroms – kā to atpazīt un ko ar to iesākt
Ko iesākt, ja tuviniekam ir posttraumatiskais sindroms
Pieeja, kas palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem, kas radušies pēc briesmu situācijām un ne tikai
Kā lieli pārdzīvojumi var ietekmēt cilvēka veselību
Principi, kas palīdz dzīvot labāk
Ko ņemt vērā, ja jāsaskaras ar viltīgiem pretiniekiem
Kā komanda var palīdzēt saglabāt mieru un skaidru galvu bīstamās situācijās
Ko darīt un ko nedarīt ar emocijām, kuras neļauj racionāli rīkoties
Kāpēc ir vērts izglītoties par rīcību sarežģītās un bīstamās situācijās