CILVĒKJAUDA

#9: Režisors un lektors VIESTURS MEIKŠĀNS par uzstāšanos un stāstu veidošanu.

February 26, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 9
CILVĒKJAUDA
#9: Režisors un lektors VIESTURS MEIKŠĀNS par uzstāšanos un stāstu veidošanu.
Chapters
00:02:47
Runas skolas pamatideja un motivācija
00:06:09
Līderisms Latvijā un kas cilvēkam traucē kļūt par līderi
00:08:05
Kas raksturo līderi
00:09:08
Kļūdīšanās kā daļa no profesionālās pilnveidošanās procesa
00:11:40
Kā turpināt strādāt, kad tavs ieguldījums piedzīvo nežēlīgu, publisku kritiku
00:16:00
Kā un kāpēc nepieķerties veiksmei
00:22:00
Lietas, kas jāapgūst, lai kļūtu par līderi un iznestu savu ideju
00:26:15
Kā iemācīties labi noformulēt domu
00:27:55
Kā noteikt, ka publikas uzmanība pazūd un kā to menedžēt
00:30:35
Pareizo detaļu izvēle, ko iekļaut savā stāstā, lai nezaudētu auditorijas uzmanību
00:37:10
Publikas fantāzijas iedarbināšana
00:38:50
Kā izvērtēt, vai izvēlētais stāsts ir labs
00:42:52
Padoms stresa mazināšanai, atrodoties publikas priekšā
00:45:00
Kāpēc ir svarīgi labi pārzināt savu stāstāmo tekstu
00:47:02
Kā sagatavoties svarīgai runai un kā izvairīties no “blackout”
00:51:28
Kā noteikt, vai publika seko līdzi stāstam
00:52:30
“Auditorija patiesībā ir ļoti humāna”
00:54:18
Ko darīt un ko nedarīt, ja uzstājoties gadās misēklis
00:56:40
Kā panākt to, ka auditorijai ir viegli manī klausīties
00:57:55
Spriedze un atslābums, jeb kas kopīgs publiskajai runai un seksam
01:00:00
Paņēmieni, kā izraisīt intrigu
01:01:23
Harismas definīcija
01:02:39
Kā attīstīt pārliecību par sevi
CILVĒKJAUDA
#9: Režisors un lektors VIESTURS MEIKŠĀNS par uzstāšanos un stāstu veidošanu.
Feb 26, 2020 Season 1 Episode 9
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Ar režisoru un lektoru Viesturu Meikšānu es sarunājos, lai uzzinātu, kā prasmīgi veidot un stāstīt stāstus tā, lai cilvēki tos klausītos un ņemtu vērā. Ja jau viņš spēj radīt izrādes, kas notur milzīgas auditorijas uzmanību, tad viņam ir zināšanas, kā publikas uzmanību var piesaistīt arī parasti runātāji.
 Viesturs vada Runas skolu: http://runasskola.lv/ , kurā jebkurš var apgūt prasmes, kas palīdz labāk uzstāties un sarunāties ar publiku veidā, kas darbojas un notur cilvēku uzmanību.

 Viestura ieteiktos avotus atradīsi ZEM video šajā lapā: http://ugunsskola.lv/cilvekjauda9


Show Notes Chapter Markers

Ar režisoru un lektoru Viesturu Meikšānu es sarunājos, lai uzzinātu, kā prasmīgi veidot un stāstīt stāstus tā, lai cilvēki tos klausītos un ņemtu vērā. Ja jau viņš spēj radīt izrādes, kas notur milzīgas auditorijas uzmanību, tad viņam ir zināšanas, kā publikas uzmanību var piesaistīt arī parasti runātāji.
 Viesturs vada Runas skolu: http://runasskola.lv/ , kurā jebkurš var apgūt prasmes, kas palīdz labāk uzstāties un sarunāties ar publiku veidā, kas darbojas un notur cilvēku uzmanību.

 Viestura ieteiktos avotus atradīsi ZEM video šajā lapā: http://ugunsskola.lv/cilvekjauda9


Runas skolas pamatideja un motivācija
Līderisms Latvijā un kas cilvēkam traucē kļūt par līderi
Kas raksturo līderi
Kļūdīšanās kā daļa no profesionālās pilnveidošanās procesa
Kā turpināt strādāt, kad tavs ieguldījums piedzīvo nežēlīgu, publisku kritiku
Kā un kāpēc nepieķerties veiksmei
Lietas, kas jāapgūst, lai kļūtu par līderi un iznestu savu ideju
Kā iemācīties labi noformulēt domu
Kā noteikt, ka publikas uzmanība pazūd un kā to menedžēt
Pareizo detaļu izvēle, ko iekļaut savā stāstā, lai nezaudētu auditorijas uzmanību
Publikas fantāzijas iedarbināšana
Kā izvērtēt, vai izvēlētais stāsts ir labs
Padoms stresa mazināšanai, atrodoties publikas priekšā
Kāpēc ir svarīgi labi pārzināt savu stāstāmo tekstu
Kā sagatavoties svarīgai runai un kā izvairīties no “blackout”
Kā noteikt, vai publika seko līdzi stāstam
“Auditorija patiesībā ir ļoti humāna”
Ko darīt un ko nedarīt, ja uzstājoties gadās misēklis
Kā panākt to, ka auditorijai ir viegli manī klausīties
Spriedze un atslābums, jeb kas kopīgs publiskajai runai un seksam
Paņēmieni, kā izraisīt intrigu
Harismas definīcija
Kā attīstīt pārliecību par sevi