CILVĒKJAUDA

#11: Gleznotāja KRISTĪNE LUĪZE AVOTIŅA par disciplīnu un prasmīgu komunikāciju.

February 26, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 11
CILVĒKJAUDA
#11: Gleznotāja KRISTĪNE LUĪZE AVOTIŅA par disciplīnu un prasmīgu komunikāciju.
Chapters
00:02:50
Vides un ģimenes ietekme profesijas izvēlē
00:08:55
Kā turēt taisnu mugurkaulu un uzticēties sev brīdī, kad citiem par tevi ir kritisks viedoklis
00:11:30
Kas notika, ka Kristīne saprata, ka mākslā turpmāk paļausies uz sevi
00:12:20
Kāpēc ir tik svarīgi ļaut bērniem brīvi izpausties
00:15:30
Pamatprincipi, pie kā pieturēties komunikācijā ar cilvēkiem
00:17:57
LU Zinātņu centra Dabas māja – kā nenobīties no lieliem projektiem
00:21:18
Kā Kristīne spēj tik daudz gleznot
00:22:09
Kāda loma profesionālajā izaugsmē ir neatlaidībai un disciplīnai
00:25:24
Kad tu patiešām zini, kas esi
00:26:20
Kā mācēt kritiski izvērtēt un nosaukt savu cenu
00:30:40
Praktiski ieteikumi jaunajiem māksliniekiem
00:33:20
Iedarbīgs veids, kā pārvarēt slinkumu
CILVĒKJAUDA
#11: Gleznotāja KRISTĪNE LUĪZE AVOTIŅA par disciplīnu un prasmīgu komunikāciju.
Feb 26, 2020 Season 1 Episode 11
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Kā uzdrošināties strādāt citādāk un spēt ar mākslu pelnīt. Gleznotājas Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznoto nevar nepamanīt. Viņas bildes ir bijušas uz tramvaja, kas kursē pa Rīgu, uz auto, kas braukā apkārt. Tie grezno milzīgās sienas Latvijas Universitātes Zinātņu centra Dabas mājā, tie ir uz spēles, ko visi zinām, un, protams, gleznās.
 Ar gleznotāju sarunājāmies par viņas ārkārtīgo disciplīnu, mērķtiecību, drosmi būt pašai un, jā, arī spēju pelnīt ar savu mākslu. Es īpaši priecājos par to, ko no Kristīnes iemācījos par viņas vecāku attieksmi bērnībā, jo varu to izmantot arī audzinot savus bērnus.
 Informācija par to, kā atrast Kristīni sociālajos tīklos, ir šeit:  https://ugunsskola.lv/cilvekjauda11/ (zem video).

Show Notes Chapter Markers

Kā uzdrošināties strādāt citādāk un spēt ar mākslu pelnīt. Gleznotājas Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznoto nevar nepamanīt. Viņas bildes ir bijušas uz tramvaja, kas kursē pa Rīgu, uz auto, kas braukā apkārt. Tie grezno milzīgās sienas Latvijas Universitātes Zinātņu centra Dabas mājā, tie ir uz spēles, ko visi zinām, un, protams, gleznās.
 Ar gleznotāju sarunājāmies par viņas ārkārtīgo disciplīnu, mērķtiecību, drosmi būt pašai un, jā, arī spēju pelnīt ar savu mākslu. Es īpaši priecājos par to, ko no Kristīnes iemācījos par viņas vecāku attieksmi bērnībā, jo varu to izmantot arī audzinot savus bērnus.
 Informācija par to, kā atrast Kristīni sociālajos tīklos, ir šeit:  https://ugunsskola.lv/cilvekjauda11/ (zem video).

Vides un ģimenes ietekme profesijas izvēlē
Kā turēt taisnu mugurkaulu un uzticēties sev brīdī, kad citiem par tevi ir kritisks viedoklis
Kas notika, ka Kristīne saprata, ka mākslā turpmāk paļausies uz sevi
Kāpēc ir tik svarīgi ļaut bērniem brīvi izpausties
Pamatprincipi, pie kā pieturēties komunikācijā ar cilvēkiem
LU Zinātņu centra Dabas māja – kā nenobīties no lieliem projektiem
Kā Kristīne spēj tik daudz gleznot
Kāda loma profesionālajā izaugsmē ir neatlaidībai un disciplīnai
Kad tu patiešām zini, kas esi
Kā mācēt kritiski izvērtēt un nosaukt savu cenu
Praktiski ieteikumi jaunajiem māksliniekiem
Iedarbīgs veids, kā pārvarēt slinkumu