CILVĒKJAUDA

#14: IRINA PĒTERSONE par metodi patiesai brīvībai, jo ticēt savām domām mēdz būt bīstami.

February 26, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 14
CILVĒKJAUDA
#14: IRINA PĒTERSONE par metodi patiesai brīvībai, jo ticēt savām domām mēdz būt bīstami.
Chapters
00:04:11
Kā Byron Katie metode palīdz ieraudzīt savu problēmsituāciju no cita skatu punkta
00:05:24
Irinas personīgā pieredze ar veģetatīvo distoniju, esot augsta līmeņa vadītajai banku sfērā
00:09:05
“Strīdēšanās ar realitāti” 10 gadu garumā, līdz Irina spēja pieņemt, ka viņai ir bērns ar īpašām vajadzībām
00:14:52
Kā skolas nomaiņa no “tradicionālās” uz “īpašo” izmainīja Irinas un viņas meitas dzīves
00:19:26
Kādā veidā Byron Katie metode Irinai palīdzēja atbrīvoties no veģetatīvās distonijas
00:24:34
Kurās dzīves situācijās ir noderīgi pielietot Byron Katie metodi
00:30:12
Kā mūsu domas spēj uzburt krīzes situāciju, kurai nav nekāda sakara ar realitāti
00:33:00
Kāda ir Byron Katie metode un tās 4 galvenie jautājumi
00:45:37
Kas Irinas dzīvē ir mainījies un ko viņa tāpēc spēj, jo izmanto Byron Katie metodi
00:52:27
Par identitātes maiņu
00:52:44
No augstākā līmeņa vadītājas uz mazo uzņēmējdarbību un kā šīs metodes pielietošana palīdzēja nenobīties un neiekrist nākamajos pārstrādāšanās valgos
00:55:36
Byron Katie institūts un bezmaksas palīdzības līnija
00:57:40
Praktiski piemēri, kā metode pielietojama sadzīves situācijās
01:07:36
Trīs veidu darīšanas, kas atvieglo dzīvi, un kā tajās neputroties
CILVĒKJAUDA
#14: IRINA PĒTERSONE par metodi patiesai brīvībai, jo ticēt savām domām mēdz būt bīstami.
Feb 26, 2020 Season 1 Episode 14
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Saruna par pieredzi ar visiedarbīgāko metodi brīvības iegūšanā, kādu vien es un Irina savas dzīves laikā esam apguvušas. Irina daudzus gadus strādāja vadošā amatā bankā, cīnījās par savu bērnu ar īpašām vajadzībām, cieta dēļ bailēm no augstuma, ierobežotām telpām un lidošanas, bet savas veģetatīvās distonijas lēkmju dēļ ar ātro palīdzību regulāri nokļuva slimnīcā. Šī metode viņai palīdzēja iegūt brīvību gan no veģetatīvās distonijas, gan attiecībās ar cilvēkiem un sevi pašu.

 Es un Irina satikāmies Keitijas Bairones (Byron Katie) metodes Darbs (The Work) apmācībās. Pa šiem gadiem tā ir ievērojami uzlabojusi gan Irinas, gan manu, gan Michel dzīves kvalitāti. Šobrīd Irina ir īpašniece uzņēmumā Ze Maize un arī māca citiem Keitijas Bairones metodi Darbs.

 Irinas ieteikto avotu un iespēju sarakstu atradīsi intervijas lapā (ZEM video): https://ugunsskola.lv/cilvekjauda14/

Show Notes Chapter Markers

Saruna par pieredzi ar visiedarbīgāko metodi brīvības iegūšanā, kādu vien es un Irina savas dzīves laikā esam apguvušas. Irina daudzus gadus strādāja vadošā amatā bankā, cīnījās par savu bērnu ar īpašām vajadzībām, cieta dēļ bailēm no augstuma, ierobežotām telpām un lidošanas, bet savas veģetatīvās distonijas lēkmju dēļ ar ātro palīdzību regulāri nokļuva slimnīcā. Šī metode viņai palīdzēja iegūt brīvību gan no veģetatīvās distonijas, gan attiecībās ar cilvēkiem un sevi pašu.

 Es un Irina satikāmies Keitijas Bairones (Byron Katie) metodes Darbs (The Work) apmācībās. Pa šiem gadiem tā ir ievērojami uzlabojusi gan Irinas, gan manu, gan Michel dzīves kvalitāti. Šobrīd Irina ir īpašniece uzņēmumā Ze Maize un arī māca citiem Keitijas Bairones metodi Darbs.

 Irinas ieteikto avotu un iespēju sarakstu atradīsi intervijas lapā (ZEM video): https://ugunsskola.lv/cilvekjauda14/

Kā Byron Katie metode palīdz ieraudzīt savu problēmsituāciju no cita skatu punkta
Irinas personīgā pieredze ar veģetatīvo distoniju, esot augsta līmeņa vadītajai banku sfērā
“Strīdēšanās ar realitāti” 10 gadu garumā, līdz Irina spēja pieņemt, ka viņai ir bērns ar īpašām vajadzībām
Kā skolas nomaiņa no “tradicionālās” uz “īpašo” izmainīja Irinas un viņas meitas dzīves
Kādā veidā Byron Katie metode Irinai palīdzēja atbrīvoties no veģetatīvās distonijas
Kurās dzīves situācijās ir noderīgi pielietot Byron Katie metodi
Kā mūsu domas spēj uzburt krīzes situāciju, kurai nav nekāda sakara ar realitāti
Kāda ir Byron Katie metode un tās 4 galvenie jautājumi
Kas Irinas dzīvē ir mainījies un ko viņa tāpēc spēj, jo izmanto Byron Katie metodi
Par identitātes maiņu
No augstākā līmeņa vadītājas uz mazo uzņēmējdarbību un kā šīs metodes pielietošana palīdzēja nenobīties un neiekrist nākamajos pārstrādāšanās valgos
Byron Katie institūts un bezmaksas palīdzības līnija
Praktiski piemēri, kā metode pielietojama sadzīves situācijās
Trīs veidu darīšanas, kas atvieglo dzīvi, un kā tajās neputroties