CILVĒKJAUDA

#22: EDMUNDS APSALONS par to kā konstruktīvi komunicēt un domāt, kā prasmīgāk pieņemt lēmumus

March 10, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 22
CILVĒKJAUDA
#22: EDMUNDS APSALONS par to kā konstruktīvi komunicēt un domāt, kā prasmīgāk pieņemt lēmumus
Chapters
00:03:26
Kas ir un kas nav konstruktīva komunikācija, un kā tā ir saistīta ar mūsu domāšanu
00:12:11
Ar ko atšķiras dialogs no diskusijas, kādi ir to mērķi un uzstādījumi
00:15:56
Jēdziena “divoties” nozīme un vērtība
00:17:23
Kā mūsu domāšana mūs ierobežo
00:18:19
Kas patiesībā ir kritiskā domāšana un kā dīlot ar savu “iekšējo komandu”
00:24:11
Kas ir domu kartēšana un kā to pielietot praksē
00:32:21
Jautājumi, kurus ir izdevīgi sev uzdot, lai tiktu klāt pie tiem vērtīgajiem viedokļiem un domām, kurus pats no sevis esi veiksmīgi noslēpis
00:33:40
Kāpēc mums tik ierastā vienkāršā bipolārā domāšana bieži vien izrādās nederīga vai pat kaitē
00:37:41
Kā komanda var palīdzēt pieņemt kvalitatīvu lēmumu
00:39:15
Kļūdas, ko visbiežāk pieļaujam komunikācijā
00:48:35
Kā pareizi noformulēt jautājumu, ja nav skaidrs sarunas partnera nodoms
00:51:06
Praktisks veids, kā ikdienā trenēt konstruktīvas komunikācijas spējas
00:55:46
Ko būtu vērtīgi iemācīt bērniem par domāšanu un sakarībām
01:05:33
Ieteikums uzņēmumu vadītājiem
CILVĒKJAUDA
#22: EDMUNDS APSALONS par to kā konstruktīvi komunicēt un domāt, kā prasmīgāk pieņemt lēmumus
Mar 10, 2020 Season 1 Episode 22
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Edmunds Apsalons ir starppersonu komunikācijas eksperts ar doktora grādu filozofijā un disertāciju loģikā. Viņš uzņēmumiem, organizācijām un to vadītājiem māca, kā komunicēt tā, lai sasniegtu viņiem vajadzīgos rezultātus. Edmunda stāstīto esmu sev izkonspektējusi uz 8 lapām un regulāri tajās ieskatos, jo: 
- konstruktīva domāšana un komunikācija, 
- prasme pieņemt vērtīgākus lēmumus, 
- neradīt sev nevajadzīgas problēmas pašai savā galvā un sarunā ar otru cilvēku, 
- metodes, kā izvairīties no domāšanas kļūdām, 
tās visas ir lietas, kas katru dienu uzlabo manas dzīves kvalitāti. Sirsnīgs ieteikums - kad klausīsies Edmunda stāstīto - turi pa rokai pierakstus, jo tad uzzināto praktiski izmantosi jau tajā pašā dienā un problēmu skaits vai nepatīkamība dzīvē un galvā sāks samazināties. Pārbaudīts uz savas ādas. 

Edmunda kontaktus un ieteikumus atradīsi intervijas lapā šeit: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda22/

Show Notes Chapter Markers

Edmunds Apsalons ir starppersonu komunikācijas eksperts ar doktora grādu filozofijā un disertāciju loģikā. Viņš uzņēmumiem, organizācijām un to vadītājiem māca, kā komunicēt tā, lai sasniegtu viņiem vajadzīgos rezultātus. Edmunda stāstīto esmu sev izkonspektējusi uz 8 lapām un regulāri tajās ieskatos, jo: 
- konstruktīva domāšana un komunikācija, 
- prasme pieņemt vērtīgākus lēmumus, 
- neradīt sev nevajadzīgas problēmas pašai savā galvā un sarunā ar otru cilvēku, 
- metodes, kā izvairīties no domāšanas kļūdām, 
tās visas ir lietas, kas katru dienu uzlabo manas dzīves kvalitāti. Sirsnīgs ieteikums - kad klausīsies Edmunda stāstīto - turi pa rokai pierakstus, jo tad uzzināto praktiski izmantosi jau tajā pašā dienā un problēmu skaits vai nepatīkamība dzīvē un galvā sāks samazināties. Pārbaudīts uz savas ādas. 

Edmunda kontaktus un ieteikumus atradīsi intervijas lapā šeit: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda22/

Kas ir un kas nav konstruktīva komunikācija, un kā tā ir saistīta ar mūsu domāšanu
Ar ko atšķiras dialogs no diskusijas, kādi ir to mērķi un uzstādījumi
Jēdziena “divoties” nozīme un vērtība
Kā mūsu domāšana mūs ierobežo
Kas patiesībā ir kritiskā domāšana un kā dīlot ar savu “iekšējo komandu”
Kas ir domu kartēšana un kā to pielietot praksē
Jautājumi, kurus ir izdevīgi sev uzdot, lai tiktu klāt pie tiem vērtīgajiem viedokļiem un domām, kurus pats no sevis esi veiksmīgi noslēpis
Kāpēc mums tik ierastā vienkāršā bipolārā domāšana bieži vien izrādās nederīga vai pat kaitē
Kā komanda var palīdzēt pieņemt kvalitatīvu lēmumu
Kļūdas, ko visbiežāk pieļaujam komunikācijā
Kā pareizi noformulēt jautājumu, ja nav skaidrs sarunas partnera nodoms
Praktisks veids, kā ikdienā trenēt konstruktīvas komunikācijas spējas
Ko būtu vērtīgi iemācīt bērniem par domāšanu un sakarībām
Ieteikums uzņēmumu vadītājiem