CILVĒKJAUDA

#39: Kā pārtraukt neiecietīgu attieksmi pret sevi, lai sasniegtu mērķus - mediatore ILZE DZENOVSKA

June 09, 2020 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Season 1 Episode 39
CILVĒKJAUDA
#39: Kā pārtraukt neiecietīgu attieksmi pret sevi, lai sasniegtu mērķus - mediatore ILZE DZENOVSKA
Chapters
00:02:40
Kāpēc šobrīd rodas situācijas, kad saplānotās lietas nekustas uz priekšu
00:06:00
Kādēļ ir izveidojusies situācija, ka mēs paši nesaprotam, ko jūtam
00:07:45
Kad iepriekšējās attiecību stratēģijas vairs nedarbojas un jaunajā ir grūti ielekt
00:14:30
Kā mēs stāstus un sev piekarinātās birkas jaucam ar savām sajūtām un realitāti
00:20:28
Ko un kā māca mums nepatīkamās dzīves situācijas
00:27:55
Akcijveida dzīvošana, kas nestrādā
00:29:47
Metode, kā ļaut sev just
00:36:20
Beznosacījumu mīlestība – kā līdz tai nonākt
00:41:00
Kā pārstāt kultivēt nemīlestības un vardarbības praksi pret sevi
00:57:30
Trīs soļi, kā sev radīt drošu vidi
01:05:00
Otrā grāvja bīstamība
01:07:15
Sirsnīgas un labestīgas attieksmes vērtība
CILVĒKJAUDA
#39: Kā pārtraukt neiecietīgu attieksmi pret sevi, lai sasniegtu mērķus - mediatore ILZE DZENOVSKA
Jun 09, 2020 Season 1 Episode 39
Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

Ceļā uz sasniegumiem un pat vienkāršā ikdienas dzīvē cilvēki pret sevi reizēm izturas necilvēcīgi. Ja mēs šādi izturētos pret saviem kolēģiem (ar tādiem pārmetumiem, uzbraucieniem, un turpat pastāvīgu neapmierinātību pret otru), tad mūs drīz vien atlaistu. Arī ģimenē, ar tādu negativitāti izturoties pret saviem mājiniekiem, mums drīz vairs nebūtu ģimenes.

Mediatore un apzinātas komunikācijas trenere Ilze Dzenovska skaidroja, ko varam darīt, lai izmainītu savu vardarbīgo attieksmi pret sevi un kļūtu pat labāku atbalstu paši sev.

Ja iepriekšējā mūsu sarunā Ilze stāstīja par prasmi konfliktēt ar citiem konstruktīvi: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda12/ , tad šoreiz viņa parāda, kā cilvēcīgāk un atbalstošāk izturēties pret sevi, lai mums vieglāk ir sasniegt iecerēto.

Ilzes Dzenovskas kontaktus atradīsi intervijas lapā šeit: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda39/

Show Notes Chapter Markers

Ceļā uz sasniegumiem un pat vienkāršā ikdienas dzīvē cilvēki pret sevi reizēm izturas necilvēcīgi. Ja mēs šādi izturētos pret saviem kolēģiem (ar tādiem pārmetumiem, uzbraucieniem, un turpat pastāvīgu neapmierinātību pret otru), tad mūs drīz vien atlaistu. Arī ģimenē, ar tādu negativitāti izturoties pret saviem mājiniekiem, mums drīz vairs nebūtu ģimenes.

Mediatore un apzinātas komunikācijas trenere Ilze Dzenovska skaidroja, ko varam darīt, lai izmainītu savu vardarbīgo attieksmi pret sevi un kļūtu pat labāku atbalstu paši sev.

Ja iepriekšējā mūsu sarunā Ilze stāstīja par prasmi konfliktēt ar citiem konstruktīvi: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda12/ , tad šoreiz viņa parāda, kā cilvēcīgāk un atbalstošāk izturēties pret sevi, lai mums vieglāk ir sasniegt iecerēto.

Ilzes Dzenovskas kontaktus atradīsi intervijas lapā šeit: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda39/

Kāpēc šobrīd rodas situācijas, kad saplānotās lietas nekustas uz priekšu
Kādēļ ir izveidojusies situācija, ka mēs paši nesaprotam, ko jūtam
Kad iepriekšējās attiecību stratēģijas vairs nedarbojas un jaunajā ir grūti ielekt
Kā mēs stāstus un sev piekarinātās birkas jaucam ar savām sajūtām un realitāti
Ko un kā māca mums nepatīkamās dzīves situācijas
Akcijveida dzīvošana, kas nestrādā
Metode, kā ļaut sev just
Beznosacījumu mīlestība – kā līdz tai nonākt
Kā pārstāt kultivēt nemīlestības un vardarbības praksi pret sevi
Trīs soļi, kā sev radīt drošu vidi
Otrā grāvja bīstamība
Sirsnīgas un labestīgas attieksmes vērtība