CILVĒKJAUDA

#104 Valodas ietekme uz mūsu domāšanu un jaudu - LINDA APSE

March 08, 2022 Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere Episode 104
CILVĒKJAUDA
#104 Valodas ietekme uz mūsu domāšanu un jaudu - LINDA APSE
Show Notes Chapter Markers

Saruna par to, kā mūsu katra valodas lietošana ietekmē to, kā domājam un kā rīkojamies.
Pamainot to, kā mēs lietojam valodu, mēs arī mainām to, kā domājam un ko spējam paveikt. Linda Apse ir filoloģijas zinātņu doktore, viņas zinātniskās publikācijas lielākoties skar kognitīvo zinātņu tematiku — telpisko uztveri un informācijas apstrādes procesus, domāšanas modeļus un inteliģenci. Linda ir autore grāmatai par Mārtiņu Rītiņu. Viņa lasa lekcijas Rīgas Juridiskajā augstskolā un ir  zinātniskā līdzstrādniece LU Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā.

Vairāk informācijas sarunas lapā šeit.
SARUNAS PIETURPUNKTI:

 • 4:22 Kāpēc mums ir vajadzīga valoda
 • 11:16 Vai var apgalvot, ka latviešu valoda ir kļuvusi nabadzīgāka
 • 25:13 Kāpēc komunikācija kļūst aizvien metaforiskāka
 • 30:16 Kā cilvēka radošo domu lidojumu ietekmē noteikts laika limits
 • 34:49 Grāmatas par Mārtiņu Rītiņu rakstīšanas process
 • 37:15 Kāpēc trešās personas runa varētu būt vislabākā, kā sarunāties pašam ar sevi
 • 39:38 Ko nozīmē jēdziens “viltvārža sindroms”
 • 1:09:48 Kāda ir starpība starp informētu cilvēku un domājošu cilvēku
 • 1:13:54 Tipiskākās domāšanas kļūdas
 • 1:20:38 Kā mākslīgais intelekts ietekmē mūsu informācijas lauku un pārliecības
 • 1:26:25 Kādēļ aizvien populārāka kļūst nekritiskās/neracionālās domāšanas dimensija
 • 1:34:09 Lindas Apses ieteikums tiem cilvēkiem, kas arī vēlas sarakstīt grāmatu
 • 1:43:55 Par ko top nākamā Lindas Apses grāmata
Kāpēc mums ir vajadzīga valoda
Vai var apgalvot, ka latviešu valoda ir kļuvusi nabadzīgāka
Kāpēc komunikācija kļūst aizvien metaforiskāka
Kā cilvēka radošo domu lidojumu ietekmē noteikts laika limits
Grāmatas par Mārtiņu Rītiņu rakstīšanas process
Kāpēc trešās personas runa varētu būt vislabākā, kā sarunāties pašam ar sevi
Ko nozīmē jēdziens “viltvārža sindroms”
Kāda ir starpība starp informētu cilvēku un domājošu cilvēku
Tipiskākās domāšanas kļūdas
Kā mākslīgais intelekts ietekmē mūsu informācijas lauku un pārliecības
Kādēļ aizvien populārāka kļūst nekritiskās/neracionālās domāšanas dimensija
Lindas Apses ieteikums tiem cilvēkiem, kas arī vēlas sarakstīt grāmatu
Par ko top nākamā Lindas Apses grāmata